Skip to content

Digitalizácia videa

Staré video záznamy
v digitálnom svete

Digitalizovanie video kaziet

Ceny digitalizácie videa

Digitalizacia

Video zýznamu

eur 0,15/min

VHS kazety
Uloženie na nosič

Odstránenie šumu
Potlačenie zvukových ruchov
Strih videa