Skip to content

Digitalizácia videa

Staré video záznamy
v digitálnom svete

Digitalizovanie video kaziet

Ceny digitalizácie videa

Digitalizácia

video záznamu

0,15 €/min

VHS kazety
Uloženie na nosič

Odstránenie šumu
Potlačenie zvukových ruchov
Strih videa